Universum Programma

In Nederland kenmerken de meeste middelbare scholen zich door middel van thema’s als Sport en Cultuur of speciale profielen zoals tweetalig onderwijs. Er is echter maar een klein aantal scholen dat ervoor kiest om zich te specialiseren op het gebied van bètaonderwijs en exacte vakken.

logo-platformbetatechniekPlatform Bèta Techniek stimuleert scholen in Nederland om meer aandacht te besteden aan bètaonderwijs van vooral middelbare scholen. Een uitgebreider en hoger niveau van exacte vakken op scholen is een belangrijk streven van het Platform. Door zo vroeg mogelijk een goede basis te leggen voor jongeren om zich te interesseren in techniek wordt de kans groter dat de Nederlandse kenniseconomie hier in de toekomst baat bij zal hebben. Hiervoor is het Universum Programma in het leven geroepen door Platform Bèta Techniek.

Allesomvattende voorbereiding voor de Universiteit

Het Universum programma streeft ernaar om meer jongeren voor technische vervolgopleidingen te laten kiezen. Nederland heeft zich in de afgelopen decennia namelijk ontwikkeld tot een kennismaatschappij. Hierin spelen de brede kennis en vaardigheden als wel een ruim arsenaal aan competenties van technische en exacte vakken een belangrijke rol.

Jongeren die momenteel een NT of NG profiel kiezen hebben goede de beste kansen in vrijwel alle vervolgopleidingen in Nederland. Daarnaast biedt een technische vervolgstudie een relatief brede inzetbaarheid op arbeidsmarkt van de toekomst.

Het Universum programma richt zich dan ook op deze brede inzetbaarheid van de toekomstige generatie. Jongeren die nu voor exacte vakken kiezen krijgen te maken met een brede opzet van kennis en vaardigheden binnen deze vakken. Hierdoor worden ze al klaargestoomd voor een breed academisch denkniveau wat op alle Universiteiten van toepassing is. Naast een brede basis komt er later in de studie tijd om in het diepe te duiken en een specialisatie te kiezen.

Voordelen van het Universum Programma

Het Universum Programma vraagt van scholen om zich aan een aantal eisen te houden. Zo dienen Universum scholen, zoals Het Goese Lyceum, zich bijvoorbeeld actief in te zetten in de promotie van exacte vakken zoals wiskunde en natuurkunde. Daarnaast wordt het aangeraden om te investeren in meer en beter (technische) werkplaatsen voor scholieren die bijvoorbeeld voor het vak techniek kiezen.

In ruil hiervoor worden deze scholen lid van het Universum programma. Dit houdt in dat kennis, ervaring en producten worden gedeeld met alle andere scholen binnen het netwerk. Om dit te stimuleren hebben alle Universum scholen ook een volgschool waarmee nauw wordt samengewerkt aan grootschalige technische projecten.

Op basis van een onderzoek van Platform Bèta Techniek onder 173 deelnemende en niet-deelnemende scholen blijkt dat deze laatste groep veel kansen voor haar leerlingen laat liggen.

Ten eerste werken niet-deelnemende scholen niet of nauwelijks samen met andere onderwijsinstellingen of externe bedrijven. Dit heeft tot gevolg dat er weinig vernieuwing is in het curriculum en specifieke doelgroepen binnen technische vakken vaak ontbreken.

Universum scholen die juist wel regelmatig contact hebben met externe partijen – bedrijven zoals Philips of onderzoeksinstellingen zoals de High Tech Campus – blijken een dynamischer en innovatiever curriculum te hebben. Dit zorgt niet alleen voor een groter netwerk binnen de school maar ook voor een unieke kans voor de leerlingen om een kijkje te nemen in het bedrijfsleven.