Platform Bèta Techniek

logo-platformbetatechniekDe Nederlandse economie wordt voor een groot deel gedreven door de kennis van haar inwoners. Als een van ’s werelds leidende landen op het gebied van economie en kennis is het voor onszelf, maar ook voor andere landen belangrijk om als kenniseconomie sterk in onze schoenen te staat. Het doel van deze onafhankelijke website is om vrije en accurate informatie te delen over het belang van de Nederlandse kenniseconomie.

Een van Nederlands grootste organisaties op het gebied van de Nederlandse kenniseconomie is Platform Bèta Techniek. Zij zorgen ervoor dat Nederland een goede beschikbaarheid van bètatechnici heeft en blijft behouden voor in de toekomst. Onze kenniseconomie rust namelijk voor een groot deel op de schouders van de huidige generatie technici en andere exact opgeleide inwoners van Nederland.

Volgens het CBS gaf Nederland in 2011 ongeveer €12,1 miljard uit aan Research & Development, waarvan meer dan de helft (56%) werd gedaan door innoverende Nederlandse bedrijven, 33% door instellingen voor hoger onderwijs en 11% door overige onderzoeksinstellingen.

De relatief hoge uitgaven aan onderzoek en ontwikkeling uiten zich vooral in innovatie op technisch gebied ten opzichte van niet-technologische innovatie zoals een vernieuwende marketing strategie.

Mede hierom is het economisch belang van een sterk en groot aanbod aan technisch en exact opgeleide jongeren groot.

Hoe versterken we onze positie als Kenniseconomie?

Om ervoor te zorgen dat de Nederlandse economie sterk en gezond blijft is het noodzakelijk om voldoende bèta- en technisch-opgeleide mensen in onze economie te behouden. Een streven van Platform Bèta Techniek is dan ook om ervoor te zorgen dat minimaal 40 % van de afgestudeerden (vmbo, havo, vwo, mbo, hbo en wo) afkomt van een bèta/technische opleiding.

In de afgelopen jaren heeft Platform Bèta Techniek een eigen strategie ontwikkeld om haar doelen te behalen. In de kern van deze strategie ligt de samenwerking tussen verschillende onderwijsinstellingen in ons land. Alles van lager tot wetenschappelijk onderwijs dient met elkaar samen te werken om zo techniek en bèta studies onder jongeren te promoten. De onderstaande hoofdlijnen kenmerken de plannen van Platform Bèta Techniek:

  • Nederlandse onderwijsinstellingen zijn de kern van de oplossing
  • Gezamenlijk bepalen alle instellingen hun eigen ambities. Platform Bèta Techniek ondersteunt de instellingen in het realiseren van deze ambities
  • Platform Bèta Techniek zorgt waar nodig voor relevante kennis en expertise. Voor grote projecten of lokale plannen biedt het Platform direct contact met relevante partijen uit o.a. de zakenwereld.
  • Voor het realiseren van ambities zijn prestatieafspraken tussen instellingen en het Platform noodzakelijk. Door middel van inventarisatiegesprekken wordt er regelmatig besproken waarin en wanneer er in projecten wordt geïnvesteerd.